el cuiner foll

descarrego moltes vestiesas que he trobat per la xarxa.
la majoria per majors de vint-i-un anys
visca la repúbica 

visca la repúbica 

LLIBERTAT de PENSAMENT 

LLIBERTAT de PENSAMENT 

un home de principis 

un home de principis 

les parets garlen alt quant tu no pots parlar 
allieinespana:

Spotted this on a wall outside our apartment.  Something about the vagina that died for “our” sins? Not entirely sure what’s going on…but I think I like it.

les parets garlen alt quant tu no pots parlar 

allieinespana:

Spotted this on a wall outside our apartment.
Something about the vagina that died for “our” sins?
Not entirely sure what’s going on…but I think I like it.

(via unaxnoblexverdad)

tingues apunt gasolina 

tingues apunt gasolina 

(Source : rudejosh)

la tricolor en els balcons 

la tricolor en els balcons